DENNY SHOP s.r.o., IČO: 06382673, Vídeňská 545/76, 148 00 Praha 4, www.stastnepacky.cz, prodejna@stastnepacky.cz, mobil.: 773407289

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

Reklamující:

Jméno: ......................................................................................................

Adresa: ......................................................................................................

Telefon: .....................................................................................................

Email: ........................................................................................................

 

Číslo objednávky: .................................................

 

Reklamované zboží: .....................................................................

 

Popis závady: ............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Fotodokumentace přiložena (zakroužkujte):

ANO  -  komentář: ..............................................................................................................................................

NE

 

UPOZORNĚNÍ: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství.

 

 

........................………………………...................

Datum a podpis reklamujícího