Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 Všeobecných obchodních podmínek

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

DENNY SHOP s.r.o.
Vídeňská 545/76
148 00 Praha 4 - Kunratice

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání zboží: ........................................................

Jméno a příjmení kupujícího/kupujících: ................................................................................

Adresa kupujícího/kupujících: .........................................................................................................................................................

 

Číslo objednávky (1): ....................................................

 

Kupní cena má být vrácena (2):

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................./........................

 

Podpis kupujícího /kupujících (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): ..........................................................

 

Datum: ...............................

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

(1) Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

(2) Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku